Als u de stichting wilt steunen dan kunt u dat doen door:


Verhalen, feiten en informatie te geven

over Hillegersberg of mensen uit Hillegersberg, zodat we met elkaar de geschiedenis kunnen vastleggen en bewaren.


Materiaal ter beschikking te stellen,
met betrekking tot Hillegersberg of mensen die daar hebben gewoond of gewerkt, in (bruik)leen of als gift, zodat we onze publicaties kunnen illustreren, tentoonstellingen kunnen organisaeren, een bibliotheek en een oudheidskamer kunnen inrichten.


Een materiële bijdrage over te maken
ter ondersteuning van al onze historiese activiteiten. Dit graag op rekening
NL68 RABO 0171 9047 53 ten name van: Stichting Histories Hillegersberg te Rotterdam.


Voor verhalen, feiten, informatie en materiaal:
neem contact op met j.bezemer5@chello.nl

 

 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53