De geschiedenis van Hillegersberg

De oudste schriftelijke vermelding van Hillegersberg is van rond het jaar 1000. De geschiedenis van het dorp Hillegersberg in de vroegste tijden speelt zich hoofdzakelijk af op en om de zandheuvel waarop het slot en de kapel met ommuring van het terrein waren gebouwd. Het zeer oude dorp moet al bestaan hebben vóórdat Rotterdam een enigszins belangrijke nederzetting was.

Tot ca. 1880 was Hillegersberg een bescheiden, doch welvarende, nederzetting. Na ca. 1880 groeide Hillegersberg uit tot forensengemeente van Rotterdam. In 1941 werd de gemeente, inmiddels met ca. 26.000 inwoners één van 10 grootste gemeenten van Zuid-Holland, samengevoegd met Rotterdam. Hillegersberg werd, samen met Schiebroek, een onderdeel van de 'grote stad'. De inwoners behielden een eigen invloed in resp. de wijkraad, de deelgemeente en nu de gebiedscommissie.

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op:

* Het ontstaan van Hillegersberg (vanaf ca. 1000)
* De groei van Hillegersberg (in de periode 1880-1941)
* Hillegersberg, deel van Rotterdam (vanaf 1941)

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53