10 oktober 2017

 

De Stichting Histories Hillegersberg

De Stichting Histories Hillegersberg is opgericht op 10 september 2012 door Martin Lusse. De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd. De stichting organiseert lezingen, beheert deze website (met dank aan Jan Carlier voor de vormgeving e.d.) en stimuleert publicaties. Overigens zal de Stichting zich ook richten op de naastgelegen voormalige gemeente Schiebroek.

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Nieuws

Na vijf zeer actieve jaren heeft de voorzitter Martin Lusse besloten het voorzitterschap van de Stichting Histories Hillegersberg te beëindigen. Het bestuur is Martin zeer veel dank verschuldigd. Martin blijft nog betrokken bij enkele aanstaande activiteiten. Gezocht wordt naar een passend moment van afscheid. Het bestuur is in overleg over zijn opvolging. 

 

Activiteiten in het recente verleden: zie volgende bladzijde

 

Toekomstige activiteiten van de Stichting Histories Hillegersberg:

* Vanaf 2 oktober 2017 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie te zien over het werk van de Hillegersbergse schilder Herman Bieling (1887-1964).

Over het leven en werk van Herman Bieling in Hillegersberg wordt door Jan Cees van Duin gewerkt aan een boek, dat mogelijk 24 november 2017 zal verschijnen.

* Op maandag 5 februari 2018, 20.00 uur: Een 'historische' lezing in het kader van de jaarlijkse Willem van den Hoonaardlezing. De lezing zal in 2018 gaan over: Hillegersberg en de familie Carlier. De Hillegerbergse aquarellist Dick Carlier zal een deel van zijn Hillegersbergs werk laten zien en vertellen over zijn werk en zijn kunstzinnige familie.

* Op 4 augustus 1941, de eerste werkdag na de annexatie, stuurde de heer Van Ballegooij in zijn nieuwe functie als chef van de "Hulpsecretarie" een briefje aan de beheerder van het Prentenkabinet van de voormalige gemeente Hillegersberg, de heer Chris van den Berg. Hierin verzocht de heer Van Ballegooij voorwerpen uit Hillegersberg op te halen, waaronder de ambtsketen van de burgemeester. Het Museum Rotterdam heeft de Hillegersbergse voorwerpen in zijn collectie opgenomen. Mogelijk dat in 2017 een aantal voorwerpen uit het voormalige Hillegersberg door de Stichting Histories Hillegersberg kunnen worden geëxposeerd.

* In 1940 'beloofde' het gemeentebestuur van Hillegersberg een gedenkteken voor de kunstenaar Siem van den Hoonaard (1900-1938). Het zou een eer zijn, zowel voor Siem van den Hoonaard als voor het toenmalig gemeentebestuur als de belofte zou worden ingelost.


NIEUW: VRAAG WIE KENT H.J. DOEDENS?

Voor zijn onderzoek naar werk en leven van de fiscalist H.J. Doedens is Rens Pieterse op zoek naar meer informatie over hem en zijn ouders (persoonlijke ervaringen, eventuele correspondentie). Wie Rens Pieterse daarbij zou kunnen helpen, wordt vriendelijk verzocht contact met hem op te nemen (l.j.a.pieterse@law.leidenuniv.nl).

H.J. Doedens (1915-2004) was een vermaarde fiscalist. Hij maakte furore bij het departement van Financiën (1942-1952), doceerde aan de Rijksbelastingacademie en was later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (1952-1980). Doedens leefde betrekkelijk teruggetrokken. Veel is er over hem niet bekend. Dat hij Rotterdammer was, staat vast. Zijn eerste levensjaren woonde Doedens op de Bergweg (thans Straatweg) 343 te Hillegersberg. H.J. Doedens sr. (1874-1921), die bij de posterijen werkte, overleed in de zomer van 1921 op 47-jarige leeftijd. Niet veel later verhuisden moeder en zoon naar Den Haag, de stad waar de moeder van Doedens, W.J. Akersloot (1884-1931), voor haar huwelijk woonde. 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53