Laatste wijziging: 12 januari 2017

De Stichting Histories Hillegersberg

De Stichting Histories Hillegersberg is opgericht op 10 september 2012. De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd. Overigens zal de Stichting zich ook richten op de naastgelegen voormalige gemeente Schiebroek.

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Activiteiten in het recente verleden: zie volgende bladzijde

 

Toekomstige activiteiten van de Stichting Histories Hillegersberg:

* Vanaf 2 september 2016 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie te zien over het leven en werk van de schilderende Schout van Hillegersberg Ludolf de Jongh (1616-1679). Op 6 oktober heeft Liesbeth van der Zeeuw (Museum Rotterdam) voor de Stichting Histories Hillegersberg een lezing gehouden over het leven en werk van Ludolf de Jongh  (zie volgende bladzijde: recente activiteiten).

* Op maandag 6 februari 2017 zal de jaarlijkse Van den Hoonaardlezing worden gehouden door Monique Chabot onder de titel "De broers Chabot. Een familieverhaal.". Hoe uit een arm Brabants arbeidersgezin met zes kinderen twee beeldend kunstenaars voortkwamen: Henk (1894-1949) en Wim (1907-1977). Henk woonde en werkte lange tijd nabij Hillegersberg: in 1934 vestigde hij zich aan de Rotte in Bergschenhoek. Henk en Wim hebben verschillende werken gemaakt met Hillegersberg als onderwerp.

* In 2017 zijn wederom verschillende lezingen en (kleine) tentoonstellingen over de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek voorzien. Naar verwachting zal o.a. ook aan de Hillegersbergse schilders Herman Bieling (1887-1964) en Sebastiaan Bokhorst (1897-1971) aandacht kunnen worden besteed.

Over het leven en werk van Herman Bieling in Hillegersberg wordt gewerkt aan een boek, dat mogelijk eind 2017 zal kunnen verschijnen. In het boek zal ook alle aandacht worden besteed aan het Hillegersbergs werk van Bieling dat in particulier bezit is. IEDER DIE EEN WERK VAN BIELING HEEFT WORDT GEVRAAGD ZICH TE MELDEN BIJ HISTORIES.HILLEGERSBERG@GMAIL.COM. Natuurlijk wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. In het boek zal, indien toestemming wordt gegeven, het werk worden afgebeeld met slechts de vermelding "in particulier bezit".

* Op 4 augustus 1941, de eerste werkdag na de annexatie, stuurde de heer Van Ballegooij in zijn nieuwe functie als chef van de "Hulpsecretarie" een briefje aan de beheerder van het Prentenkabinet van de voormalige gemeente Hillegersberg, de heer Chris van den Berg. Hierin verzocht de heer Van Ballegooij voorwerpen uit Hillegersberg op te halen, waaronder de ambtsketen van de burgemeester. Het Museum Rotterdam heeft de Hillegersbergse voorwerpen in zijn collectie opgenomen. Mogelijk dat in 2017 een aantal voorwerpen uit het voormalige Hillegersberg door de Stichting Histories Hillegersberg kunnen worden geëxposeerd.

* In 1940 'beloofde' het gemeentebestuur van Hillegersberg een gedenkteken voor de kunstenaar Siem van den Hoonaard (1900-1938). Het zou een eer zijn, zowel voor Siem van den Hoonaard als voor het toenmalig gemeentebestuur als de belofte zou worden ingelost.

 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53