18 mei 2018

 

De Stichting Histories Hillegersberg

De Stichting Histories Hillegersberg is opgericht op 10 september 2012 door Martin Lusse. De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd. De stichting organiseert lezingen, beheert deze website (met dank aan Jan Carlier voor de vormgeving e.d.) en stimuleert publicaties. Overigens zal de Stichting zich ook richten op de naastgelegen voormalige gemeente Schiebroek.

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Nieuws (reacties bij: jc.vduin@gmail.com):

Samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW). De besturen van de Stichting Histories Hillegersberg en van VSW hebben afgesproken de activiteiten van beide organisaties op elkaar af te stemmen. Dit overigens met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. 

Privacyverklaring. Het bestuur heeft op 18 april 2018 het volgende besloten en vastgelegd: Op de website worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegegeven. De donateur admistratie en het archief is alleen toegankelijk voor het bestuur.

Nieuwe bestuurssamenstelling. Na vijf zeer actieve jaren heeft de voorzitter Martin Lusse besloten het voorzitterschap van de Stichting Histories Hillegersberg te beëindigen. Het bestuur is Martin zeer veel dank verschuldigd. Martin blijft nog betrokken bij enkele aanstaande activiteiten. Martin wordt als voorzitter opgevolgd door Jan Cees van Duin, Jan Sytze Bemer blijft penningmeester, Norman Langelaan treedt toe als lid.

Permanente expositie over Hillegersberg. Op 6 januari 2018 heeft de Stichting Histories Hillegersberg een expositie over Hillegersberg ingericht in het restaurant van het 'Huis van de wijk' Laurens Arcadia, Apollostraat 163, Rotterdam-110-Morgen. Naast enkele reproducties van schilderijen van de Hillegersbergenaar Gerrit van Yperen (1882-1955) staat er een vitrine met herkenbare oude Hillegersberg-Schiebroekse voorwerpen. Indien u materiaal (in bruikleen) wil geven, graag! Zo komt het permanent onder ogen van een groter publiek!

Het archief van Hillegersberg gedigitaliseerd. In samenwerking tussen de Stichting Histories Hillegersberg en het Stadsarchief Rotterdam zal bij voorrang het archief Hillegersberg dat berust bij het Stadsarchief Rotterdam worden gedigitaliseerd. Wie hierbij als vrijwilliger wil meewerken is zeer welkom. Contactpersoon voor het DAGH-projekt (Digitaal Archief Gemeente Hillegersberg) is Martin Lusse: histories.dagh@gmail.com.

 

Toekomstige activiteiten van de Stichting Histories Hillegersberg:

* Vanaf 18 mei 2018 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie te zien met enkele foto's over Oud-Schiebroek.

* Op dinsdag 5 juni 2018, 20.00 uur: Jan-Willem Tol zal een lezing houden over 'zijn' familiebedrijf Slagerij Tol, meer dan 100 jaar in Hillegersberg, een bedrijf dat ook Koninklijk is onderscheiden als "Hofleverancier". Plaats: Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122 (graag aanmelden, winkel open vanaf 19.30 uur).

 

Activiteiten in het recente verleden: zie volgende bladzijde

  

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53