20 april 2018

 

De Stichting Histories Hillegersberg

De Stichting Histories Hillegersberg is opgericht op 10 september 2012 door Martin Lusse. De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd. De stichting organiseert lezingen, beheert deze website (met dank aan Jan Carlier voor de vormgeving e.d.) en stimuleert publicaties. Overigens zal de Stichting zich ook richten op de naastgelegen voormalige gemeente Schiebroek.

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Nieuws (reacties bij: jc.vduin@gmail.com):

Privacyverklaring. Het bestuur heeft op 18 april 2018 het volgende besloten en vastgelegd: Op de website worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegegeven. De donateur admistratie en het archief is alleen toegankelijk voor het bestuur.

Nieuwe bestuurssamenstelling. Na vijf zeer actieve jaren heeft de voorzitter Martin Lusse besloten het voorzitterschap van de Stichting Histories Hillegersberg te beëindigen. Het bestuur is Martin zeer veel dank verschuldigd. Martin blijft nog betrokken bij enkele aanstaande activiteiten. Martin wordt als voorzitter opgevolgd door Jan Cees van Duin, Jan Sytze Bemer blijft penningmeester, Norman Langelaan treedt toe als lid.

Permanente expositie over Hillegersberg. Vanaf 6 januari 2018 zal de Stichting Histories Hillegersberg een expositie over Hillegersberg inrichten in het restaurant van het 'Huis van de wijk' Laurens Arcadia, Apollostraat 163, Rotterdam-110-Morgen. Indien u materiaal in bruikleen wil geven, graag! Zo komt het permanent onder ogen van een groter publiek!

Het archief van Hillegersberg gedigitaliseerd. In samenwerking tussen de Stichting Histories Hillegersberg en het Stadsarchief Rotterdam zal bij voorrang het archief Hillegersberg dat berust bij het Stadsarchief Rotterdam worden gedigitaliseerd. Wie hierbij als vrijwilliger wil meewerken is zeer welkom. Contactpersoon voor het DAGH-projekt (Digitaal Archief Gemeente Hillegersberg) is Martin Lusse: histories.dagh@gmail.com.

 

Toekomstige activiteiten van de Stichting Histories Hillegersberg:

* Vanaf 5 februari 2018 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie te zien over het werk van de hedendaagse Hillegersbergse schilder Dick Carlier.

* Op dinsdag 5 juni 2018, 20.00 uur: Jan-Willem Tol zal een lezing houden over 'zijn' familiebedrijf Slagerij Tol, meer dan 100 jaar in Hillegersberg, een bedrijf dat ook Koninklijk is onderscheiden als "Hofleverancier".Plaats: Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122 (graag aanmelden, winkel open vanaf 19.30 uur).

 

Activiteiten in het recente verleden: zie volgende bladzijde

  

VRAAG: WIE KENT H.J. DOEDENS?

Voor zijn onderzoek naar werk en leven van de fiscalist H.J. Doedens is Rens Pieterse op zoek naar meer informatie over hem en zijn ouders (persoonlijke ervaringen, eventuele correspondentie). Wie Rens Pieterse daarbij zou kunnen helpen, wordt vriendelijk verzocht contact met hem op te nemen (l.j.a.pieterse@law.leidenuniv.nl).

H.J. Doedens (1915-2004) was een vermaarde fiscalist. Hij maakte furore bij het departement van Financiën (1942-1952), doceerde aan de Rijksbelastingacademie en was later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (1952-1980). Doedens leefde betrekkelijk teruggetrokken. Veel is er over hem niet bekend. Dat hij Rotterdammer was, staat vast. Zijn eerste levensjaren woonde Doedens op de Bergweg (thans Straatweg) 343 te Hillegersberg. H.J. Doedens sr. (1874-1921), die bij de posterijen werkte, overleed in de zomer van 1921 op 47-jarige leeftijd. Niet veel later verhuisden moeder en zoon naar Den Haag, de stad waar de moeder van Doedens, W.J. Akersloot (1884-1931), voor haar huwelijk woonde. 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53