9 augustus 2018

 

De Stichting Histories Hillegersberg

De Stichting Histories Hillegersberg is opgericht op 10 september 2012 door Martin Lusse. De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd. De stichting organiseert lezingen, beheert deze website (met dank aan Jan Carlier voor de vormgeving e.d.) en stimuleert publicaties. Overigens zal de Stichting zich ook richten op de naastgelegen voormalige gemeente Schiebroek.

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Nieuws (reacties bij: jc.vduin@gmail.com):

Laatste aanvulling website: Nieuw oud filmpje over Hillegersberg 1925 à 1930, via het Stadsarchieg Rotterdam:http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/Publiek/detail.aspx?xmldescid=452251

Schenking. In juni 2018 ontving de Stichting Histories Hillegersberg een schenking van foto's en ander 'matereriaal'van het voormalige raadslid en wethouder van Hillegersberg Maarten Dijkshoorn. mogelijk dat dit nog zal leiden tot een publicatie en/ of een kleine expositie over Maarten Dijkshoorn.

Samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW). De besturen van de Stichting Histories Hillegersberg en van VSW hebben afgesproken de activiteiten van beide organisaties op elkaar af te stemmen. Dit overigens met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid. Info over VSW: https://www.vsw.biz/

Privacyverklaring. Het bestuur heeft op 18 april 2018 het volgende besloten en vastgelegd: Op de website worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegegeven. De donateur admistratie en het archief is alleen toegankelijk voor het bestuur.

Nieuwe bestuurssamenstelling. Na vijf zeer actieve jaren heeft Martin Lusse besloten het voorzitterschap van de Stichting Histories Hillegersberg te beëindigen. Het bestuur is Martin zeer veel dank verschuldigd. De nieuwe voorzitter is Jan Cees van Duin, Jan Sytze Bemer blijft penningmeester, Norman Langelaan is toegetreden als lid.

Permanente expositie over Hillegersberg. Op 6 januari 2018 heeft de Stichting Histories Hillegersberg een expositie over Hillegersberg ingericht in het restaurant van het 'Huis van de wijk' Laurens Arcadia, Apollostraat 163, Rotterdam-110-Morgen. Naast enkele reproducties van schilderijen van de Hillegersbergenaar Gerrit van Yperen (1882-1955) staat er een vitrine met herkenbare oude Hillegersberg-Schiebroekse voorwerpen. Indien u materiaal (in bruikleen) wil geven, graag! Zo komt het permanent onder ogen van een groter publiek!

 

Toekomstige activiteiten van de Stichting Histories Hillegersberg:

* Vanaf 18 mei 2018 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie te zien met enkele foto's over Oud-Schiebroek.

* Medio september 2018 zal het boek "En voor mij een fles Sunrise!" van Marcel Hendriks verschijnen. Het boek beschrijft de geschiedenis van de 'Sunrise' limonadefabriek (anno 1898), die van 1938-1978 in Hillegersberg en Schiebroek was gevestigd. Bij het verschijnen van het nieuwe boek zullen de achterkleinzonen van de oprichter Jan Hendriks Sr, Jan en Marcel Hendriks, een lezing houden over tachtig jaar frisdrankgeschiedenis. NADERE GEGEVENS VOLGEN.

* In maart 2019 zal Henk Koetsveld een lezing geven over zijn dan pas verschenen boek "100 jaar Kleiwegkwartier". NADERE GEGEVENS VOLGEN.

 

Activiteiten in het recente verleden: zie volgende bladzijde

  

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53