Laatste wijziging: 11 augustus 2017

De Stichting Histories Hillegersberg

De Stichting Histories Hillegersberg is opgericht op 10 september 2012. De stichting heeft tot doel het onderzoeken, beheren en tentoonstellen van geschriften en beeldmateriaal betreffende Hillegersberg, zijn inwoners en allen die als betrokkenen kunnen worden beschouwd. Overigens zal de Stichting zich ook richten op de naastgelegen voormalige gemeente Schiebroek.

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Activiteiten in het recente verleden: zie volgende bladzijde

 

Toekomstige activiteiten van de Stichting Histories Hillegersberg:

* Vanaf 21 maart 2017 is in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, een kleine expositie te zien over het werk van de Hillegersbergse schilder Gerrit Willem an Yperen (1882-1955). Olieverfschilderijen, aquarellen, gouaches,portretten, landschappen. Realist en expressionist.

* In 2017 zijn wederom verschillende lezingen en (kleine) tentoonstellingen over de geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek voorzien. Naar verwachting zal o.a. aan de Hillegersbergse schilder Herman Bieling (1887-1964) aandacht worden besteed. Over het leven en werk van Herman Bieling in Hillegersberg wordt gewerkt aan een boek, dat mogelijk eind 2017 zal verschijnen. In het boek zal ook het Hillegersbergs werk van Bieling dat in particulier bezit is worden opgenomen. Natuurlijk wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. In het boek zal, indien toestemming wordt gegeven, het werk worden afgebeeld met slechts de vermelding "in particulier bezit". IEDER DIE EEN WERK VAN BIELING HEEFT WORDT GEVRAAGD ZICH TE MELDEN BIJ HISTORIES.HILLEGERSBERG@GMAIL.COM.

* Op 4 augustus 1941, de eerste werkdag na de annexatie, stuurde de heer Van Ballegooij in zijn nieuwe functie als chef van de "Hulpsecretarie" een briefje aan de beheerder van het Prentenkabinet van de voormalige gemeente Hillegersberg, de heer Chris van den Berg. Hierin verzocht de heer Van Ballegooij voorwerpen uit Hillegersberg op te halen, waaronder de ambtsketen van de burgemeester. Het Museum Rotterdam heeft de Hillegersbergse voorwerpen in zijn collectie opgenomen. Mogelijk dat in 2017 een aantal voorwerpen uit het voormalige Hillegersberg door de Stichting Histories Hillegersberg kunnen worden geëxposeerd.

* In 1940 'beloofde' het gemeentebestuur van Hillegersberg een gedenkteken voor de kunstenaar Siem van den Hoonaard (1900-1938). Het zou een eer zijn, zowel voor Siem van den Hoonaard als voor het toenmalig gemeentebestuur als de belofte zou worden ingelost.


NIEUW: VRAAG WIE KENT H.J. DOEDENS?

Voor zijn onderzoek naar werk en leven van de fiscalist H.J. Doedens is Rens Pieterse op zoek naar meer informatie over hem en zijn ouders (persoonlijke ervaringen, eventuele correspondentie). Wie Rens Pieterse daarbij zou kunnen helpen, wordt vriendelijk verzocht contact met hem op te nemen (l.j.a.pieterse@law.leidenuniv.nl).

H.J. Doedens (1915-2004) was een vermaarde fiscalist. Hij maakte furore bij het departement van Financiën (1942-1952), doceerde aan de Rijksbelastingacademie en was later hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (1952-1980). Doedens leefde betrekkelijk teruggetrokken. Veel is er over hem niet bekend. Dat hij Rotterdammer was, staat vast. Zijn eerste levensjaren woonde Doedens op de Bergweg (thans Straatweg) 343 te Hillegersberg. H.J. Doedens sr. (1874-1921), die bij de posterijen werkte, overleed in de zomer van 1921 op 47-jarige leeftijd. Niet veel later verhuisden moeder en zoon naar Den Haag, de stad waar de moeder van Doedens, W.J. Akersloot (1884-1931), voor haar huwelijk woonde. 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53