Jaarverslag 2017


Algemeen:

De Stichting Historisch Hillegersberg kan terugzien op een succesvol jaar 2017, het vijfde jaar van haar bestaan. Weer verschillende lezingen en tentoonstellingen zijn georganiseerd en nieuwe feiten over Hillegersberg zijn in de website opgenomen. Dit is mogelijk  gemaakt door de inzet van vrijwilligers, door onze donateurs en door medewerking van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

 

In 2017 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting gewijzigd: Na vijf zeer actieve jaren heeft de voorzitter Martin Lusse medio 2017 besloten het voorzitterschap van de Stichting Histories Hillegersberg te beëindigen. Het bestuur is Martin zeer veel dank verschuldigd. Martin blijft nog betrokken bij enkele aanstaande activiteiten. Het bestuur is in overleg over zijn opvolging.

 

Eind 2017 is besloten dat in samenwerking tussen de Stichting Histories Hillegersberg en het Stadsarchief Rotterdam het archief Hillegersberg dat berust bij het Stadsarchief Rotterdam bij voorrang zal worden gedigitaliseerd. Hierbij is ook de inzet van vrijwilligers noodzakelijk. Contactpersoon voor het DAGH-projekt (Digitaal Archief Gemeente Hillegersberg) is Martin Lusse.

 

Voorbereiding zijn getroffen voor een permanente expositie over Hillegersberg. Vanaf 6 januari 2018 zal de Stichting Histories Hillegersberg een expositie over Hillegersberg inrichten in het restaurant van het 'Huis van de wijk' Laurens Arcadia, Apollostraat 163, Rotterdam-110-Morgen. De Stichting staat open voor het in bruikleen krijgen van historisch materiaal teneinde dit onder ogen van een groter publiek te brengen.

  

Activiteiten:

Op maandag 6 februari 2017 werd de jaarlijkse Van den Hoonaardlezing gehouden door Monique Chabot onder de titel "De broers Chabot. Een familieverhaal.". Hoe uit een arm Brabants arbeidersgezin met zes kinderen twee beeldend kunstenaars voortkwamen: Henk (1894-1949) en Wim (1907-1977). Henk woonde en werkte lange tijd nabij Hillegersberg: in 1934 vestigde hij zich aan de Rotte in Bergschenhoek. Henk en Wim hebben verschillende werken gemaakt met Hillegersberg als onderwerp.

 

Op zaterdag 29 april 2017 hield Jan Cees van Duin bij boekhandel Maximus ten tweeden male een lezing over zijn enkele maanden geleden verschenen boek "Bouwers en Bottelaars". Dit boek vertelt de geschiedenis van de ondernemersfamilie Hendriks in het Hillegersberg en Schiebroek van de 20ste eeuw.Hendriks heeft ca. 800 huizen gebouwd in het Berglustkwartier (Hillegersberg) en rond de Populierenlaan (Schiebroek) en was de oprichter van de Sunrise-limonadefabriek. De Stichting Histories Hillegersberg was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit boek. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels Maximus (Hillegersberg) en Coelers (Schiebroek).

 

Tot de lente van 2017 was in de hal van het gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek een kleine expositie over het werk van Ludolph de Jong (Over­schie 1616- Hillegersberg 1679), de schilderende schout van Hillegersberg. De Jongh behoorde tot de Hollandse School. Hij was leerling van o.a. Cornelis Safleven. Rond 1650 was hij één van de meest toonaangevende schilders van Rotterdam (foto: Jan van Nes 1666). Vervolgens was er een tentoonstelling van Hillegersbergs werk van de kunstschilder G.W. van Yperen (1882-1955). Sinds 2 oktober 2017 hangt er werk van de Hillegersbergse schilder Herman Bieling (1887-1964).

 

Op donderdag 8 juni 2017 heeft Peter Brusse bij boekhandel Maximus een lezing houden over zijn boek "Onder de mensen". Het boek gaat over zijn vader, de journalistieke pionier M.J. Brusse (1873-1941). M.J. Brusse woonde een groot deel van zijn leven in Hillegersberg. Hij schreef vooral over de armoede en ellende van zijn tijd. Zijn rapportages in de NRC leidden tot Kamervragen, wetswijzigingen en enquêtes. Boefje, zijn bekendste boek, werd bewerkt tot toneelstuk en werd met succes verfilmd.

 

Op dinsdag 28 november 2017 hield Jan Cees van Duin een lezing houden over zijn toen onlangs uitgekomen boek over het leven en werk Herman Bieling. De lezing vond plaats bij boekhandel Maximus.

 

 

Financiën

Banksaldo per 1 januari 2017: 744 euro. 

Banksaldo per 31 december 2017: 955 euro. 

Inkomsten in 2017: subsidies 965 euro, donaties 410 euro. 

Uitgaven in 2017: Exposities 603 euro, Lezingen 309 euro, bankkosten 143 euro, website 120 euro.

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53