Jaarverslag 2016

 

Activiteiten 2016:

Op maandag 1 februari 2016 vond in boekhandel Maximus de 2e "Willem van den Hoonaard-lezing" plaats. De heer Seen van der Plas hield een lezing over zijn vader Adriaan van der Plas. Adrianus Marie van der Plas (1899-1974) was een Rotterdams kunstenaar, nauw verbonden aan Hillegersberg.  Zo is er werk van hem in de Christus Koningkerk in Hillegersberg (de Piéta en twee portretten van pastors). Een bekend werk van zijn hand is het schilderij van Koningin Juliana in de B&W-kamer op het stadhuis van Rotterdam.

Van 8 april tot 2 september 2016 was in het kantoor van het gebied Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, wederom een nieuwe kleine expositie te zien. Elke 4 maanden wisselt de expositie in de hal van het gebouw. De expositie ging over de annexatie van Hillegersberg en Schiebroek in 1941, 75 jaar geleden. Momenteel hangen er schilderijen van Ludolph de Jong.

Anton Stapelkamp (voorheen Portefeuillehouder Welzijn in de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en momenteel burgemeester van het Zeeuwse Kapelle) hield op vrijdag 1 juli 2016 een lezing over de opheffing van Hillegersberg en Schiebroek. De lezing stond eerder gepland in de Willem van den Hoonaaardzaal (april) maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan. Anton ging in zijn lezing in op de ontstaansgeschiedenis van het dorp en van de voormalige gemeenten Hillegersberg en Schiebroek. 

Op 6 oktober 2016 heeft mw. Liesbeth van der Zeeuw (Museum Rotterdam) bij boekhandel Maximus een lezing verzorgd over Ludolf de Jongh. Ludolf de Jongh (geboren in Overschie in 1616, overleden in Hillegersberg in 1679) was niet alleen Schout van Hillegersberg (vanaf 1665), maar ook zeer verdienstelijk kunstschilder. Een schout was een soort burgemeester, maar hij had ook justitiële taken als openbaar aanklager en hoofd van het opsporingsapparaat (politie).  De Jongh behoorde als schilder tot de Hollandse School. Hij was leerling van o.a. Cornelis Safleven. Rond 1650 was hij één van de meest toonaangevende schilders van Rotterdam.

Op maandag 12 december 2016 werd het boek "Bouwers & Bottelaars" gepresenteerd in boekhandel Maximus. Dit boek vertelt de geschiedenis van de ondernemersfamilie Hendriks in het Hillegersberg en Schiebroek van de 20ste eeuw.  Hendriks heeft ca. 800 huizen gebouwd in het Berglustkwartier (Hillegersberg) en rond de Populierenlaan (Schiebroek) en was de oprichter van de Sunrise-limonadefabriek. De Stichting Histories Hillegersberg was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit boek. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels Maximus (Hillegersberg) en Coelers (Schiebroek).

 

Algehele oproep: 

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!

 

Financiën 2016: 

Banksaldo per 1 januari 2016: 734 euro. 

Banksaldo per 31 december 2016: 744 euro. 

Inkomsten in 2016: subsidies 1.330 euro, donaties 275 euro en overig 22 euro. 

Uitgaven in 2016: Exposities 414 euro, Lezingen 923 euro, bankkosten 148 euro, website 132 euro.

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53