Jaarverslag over het jaar 2014 van Stichting Histories Hillegersberg

Dit jaar was weer een goed gevuld (en flink bezocht) jaar vol diverse activiteiten. Hieronder volgt, in chronologische volgorde, een overzicht.

Februari: Op 27 februari hield onze voorzitter Martin Lusse bij boekhandel Maximus aan de Bergse Dorpstraat zijn nieuwe dichtbundel: “ De onherstelbaarheid van het heden” ten doop. Er was veel publiek aanwezig en  Jan Cees van Duin ontving het eerste exemplaar van Martin.

Maart: Op 19 maart begon de voorbereiding voor de (inmiddels 4e ) Midzomeravond in Plaswijkcpark. Martin, Sanne, Emile en Eric liepen een rondje door het nog heel stille park om de plannen ter plekke even tegen het licht te houden. Bestuurswisseling: de functie van Penningmeester ging over van Frans van Vliet naar Jan Sytze Bezemer. De Deelgemeente hield op te bestaan en de Gebiedscommissie was vanaf maart ons lokale “bestuur”


23 mei was het zover: De restauratie van het grafsculptuur van Marius Richters was klaar, dus een mooie onthulling was op zijn plaats. In de Veste was een drankje voor de bezoekers. Er waren mooie woorden bij het graf, waaromheen veel bezoekers zich hadden verzameld. En in de Hillegondakerk was een prachtige lezing over het werk van Marius Richters door Liesbeth van der Zee. De mensen van het vioolkwartet Strijklicht zorgden, geholpen door de organist van de kerk, voor een muzikaal intermezzo.

21 Juni was het weer Midzomeravond in Plaswijckpark. Een mengeling van muziek, kunst en verwondering in het prachtige park op de grens van Schiebroek en Hillegersberg. Als vanouds sloten we de avond af met een spetterend vuurwerk. Jacco de Hoog verrichtte de officiële opening als kersverse Gebiedscommissie voorzitter. SKVR zorgde voor muziek ensembles en Strijklicht, damesgroep 4now en Fratres Corona waren weer aanwezig met hun licht klassieke muziek of barbershop harmony-singing.

Er werd ook in 2014 weer een flink aantal mensen geïnterviewd, zodat het verhaal over de herinneringen van hun jeugd in Hillegersberg kan worden opgetekend en opgenomen om het voor de toekomst veilig te stellen. Mooie verhalen vanuit de eerste hand, die veel zeggen over de manier waarop de mensen in Hillegersberg samen leefden.

In de tuin van Jan Cees ontvingen we onder anderen Seen van der Plas, die veel kon vertellen over zijn vader Adriaan van der Plas. Over deze kunstenaar zullen we later nog een expositie houden. 

Op 30 september onthulde gebiedsdirecteur Linda Molenaar samen met Martin Lusse het naambord voor de Willem van den Hoonaard Zaal in het gebieds-kantoor aan de Argonautenweg. De zaal draagt nu vol trots de naam van Willem van den Hoonaard, een beroemd onderwijzer uit Hillegersberg, die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. 

Eind oktober deden we een gooi naar de cultuurprijs HIS 2014. Cultuurscout Sanne Nelissen had deze prijs voor het eerst bedacht en er waren meteen al zeer veel inzendingen. Stichting Histories Hillegersberg had een idee geopperd om een legpenning te ontwerpen voor iemand, die de geschiedenis van Hillegersberg op een prima manier over het voetlicht heeft gebracht.

Helaas voor ons haalde ons idee niet de eerste drie winnende plekken. Wel beleefden we met elkaar een zeer vrolijke avond vol dans en muziek en natuurlijk de prijsuitreiking.

 

Financiën 2014 

Balans per 1 januari 2014: Op de bank (tevens zijnde eigen vermogen) 1.241 euro.

Balans per 31 december 2014: Op de bank (tevens zijnde het eigen vermogen) 703 euro.

Inkomsten in 2014: subsidies 1.974 euro en donaties 570 euro.

Uitgaven in 2014: activiteiten 2.808 euro, bankkosten: 110 euro, hosting 138 euro, verschil 26 euro.Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53