Jaaroverzicht 2013

Het tweede jaar van onze Stichting begon al feestelijk met in het voorjaar de Complimenttaart van de GroenLinksfractie van de Deelgemeente en de Deelgemeentelijke Legpenning voor onze voorzitter Martin Lusse.

De website van de stichting kwam (na wat aanloopproblemen) in de lucht en langzaamaan wordt de site goed gevuld met verhalen en beeldmateriaal. Laat gerust een reactie op deze website - www.stichtinghistorieshillegersberg.nl - achter.

Jan Cees van Duin kwam ons bestuur versterken en naast de redactie van de website organiseert hij, samen met Martin Lusse ook interviews met Hillegersbergse senioren, zodat het leven van alle dag uit hun herinnering kan worden vastgelegd.


In juni was de midzomeravond in Plaswijckpark weer een daverend succes, met veel live muziek en een spetterend vuurwerk als afsluiting. Deze derde editie van ontmoeting en herinnering was ditmaal gezegend met prachtig weer, zodat de verregende tweede versie snel vergeten was.
 

Onze Stichting werd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Rotterdamse Verhalen 4 daagse in mei. Hierbij werd wat historisch filmmateriaal over het Plaswijckpark beschikbaar gesteld aan Mini-world. 

In de Burgerzaal van het Gemeentehuis waren we aanwezig bij de boekpresentatie van het boek: Rotterdam, een stad van dorpen.  “Onze” Hillegersbergse Anton Stapelkamp heeft een grote bijdrage aan dit boek geleverd. 

De contacten met het Stadsarchief Rotterdam werden flink aangehaald en men is onze stichting daar steeds erg behulpzaam met uitzoekwerk en met meedenken. Ook in praktische zin werkt men productief mee met onze zoektocht naar o.a. het Prentenkabinet.


Bij de verbouwing van het oude raadshuis aan de Straatweg kwam nog een prachtig glas-in-lood raam opnieuw in zicht. De trouwzaal in deze locatie biedt wellicht ook mogelijkheden voor onze stichting om er tijdelijke exposities in te richten.

In de samenwerking met leden van de familie Van Yperen is ook het Chabotmuseum geïnteresseerd aangeschoven. De mogelijkheden om te exposeren nemen daarmee flink toe. Rond de geschiedenis van Willem van den Hoonaard (een onderwijzer uit Hillegersberg) kwam ook informatie over diens neef Siem van den Hoonaard (beeldhouwer en zilversmid) te voorschijn. Een herinnering als nagedachtenis is al door het toenmalig gemeentebestuur van Hillegersberg toegezegd, maar nooit gerealiseerd. De Stichting Histories Hillegersberg onderzoekt de mogelijkheid deze belofte alsnog invulling te geven, bijvoorbeeld middels een plaquette, op te nemen in een Historiese Wandelroute.  

Bij zorgcentrum Aafje Schiehoven-Wilgenplas werd een bescheiden expositie georganiseerd over de geschiedenis van Schiebroek.  


De naderende opheffing van de deelgemeenten in 2014 brengt een zoektocht op gang naar allerlei voorwerpen, die gelinkt zijn aan ons meer of minder zelfstandige dorp. Zo hebben we o.a. de vlag weten op te sporen.


We sloten het jaar 2013 af met een vruchtbare samenwerking met een aantal Bergenaren, dat de restauratie van het grafmonument van Marius Richters op zich heeft genomen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om dit grafsculptuur op te knappen. Een mooie uitdaging voor 2014 dus.


Financiën 2013

Balans per 1 december 2013: Op de bank (tevens zijnde het eigen vermogen) 95 euro.

Balans per 31 december 2013: Op de bank (tevens zijnde het eigen vermogen) 1.241 euro.

Inkomsten in 2013: subsidies 1.625 euro en donaties 50 euro

Uitgaven in 2013: activiteiten 234 euro, bankkosten: 98 euro, hosting 83 euro, belastingen 114 euro.

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53