Jaaroverzicht 2012

 

In 2012 startte de Stichting Histories Hillegersberg na enig voorwerk in het jaar daarvoor. Hoogtepunten in 2011 waren: 

9 september 2011:           Feestelijke opening van de expositie “’n Kwestie van tijd” Renovatie Hillegondakerk 1941. 

26 november 2011:          Onthulling herinneringsplaquette Sunrise limonadefabriek door dhr. Henry Duimelinks (oud-werknemer). 

22 december 2011:          Overhandiging van het schilderij Sociale Cohesie, geschilderd tijdens Midzomeravond in Plaswijckpark.    

En waren er ver daarvoor ook al meer activiteiten geweest. Er is immers pas een schilderij, als er ook een avondopening van Plaswijckpark was. Maar met de hierboven genoemde activiteiten was de weg ingezet om echt een Stichting te gaan worden.  

 

Na een lange aanloop van onderzoek naar Willem van den Hoonaard werd op 1 juni 2012 het voormalige woonhuis van deze heer, Kerkstraat 33, een plaquette onthuld. Om zo een dorpsgenoot van statuur de broodnodige postume eer te verlenen. Om 19:30 uur onthulde Jan Cees van Duin, voorzitter van de deelgemeente, de plaquette in een striemende wind en hier en der een drup regen; de receptie vond plaats in de naastgelegen Hillegondakerk.  

 

Op 21 juni 2012 was de tweede editie van Midzomeravond in Plaswijckpark. Een weerwaarschuwing maakte duidelijk wat Dirk al eerder opwierp: …”meestal is het slecht weer op 21 juni”. Dit keer was het meer dan slecht. Toch bezochten nog zo’n 250 mensen toegerust en onvermoeibaar optimistisch het park.  

 

Naast de feitelijke exposities kwam rond half augustus ook de website van de stichting on line (weliswaar nog “under construction” maar al wel vindbaar en voorzien van prenten). Eind augustus 2012 zette de notaris de handtekening onder de oprichtingsakte van Stichting Histories Hillegersberg. Er was een bestuur: Martin Lusse, voorzitter; Frans van Vliet, penningmeester en Emile van der Steen, secretaris en zelfs Jan Cees van Duin als een geïnteresseerd lid. 

 

Naast al dit vooronderzoek was de “factorij” van de stichting (Martin Lusse en de heren Carlier) volop bezig geweest met de expositie: “Hillegersberg, door de eeuwen heen, gezien”. Op 8 oktober opende deze expositie in de Hillegondakerk, waarbij voor het eerst ook filmbeelden waren te zien. Van 10 tot en met 31 oktober was deze expositie te bekijken.  

 

Meteen doorpakkend ontstond er, onder coaching van cultuurscout Kaboel Vermijs, een constructief contact met Corinne Boeyinga van het Stadsarchief Rotterdam. Ieder ging meedoen met zoeken.  Kaboel Vermijs zorgde niet alleen voor lijfelijke support, maar ondersteunde ook de aanvraag van subsidie bij de SBAW (Stedelijk Bureau Ander Werk) waaruit de stichting (13 december) een bijdrage ontving voor het exploitatietekort van 1250 euro op de begroting voor de volgende activiteiten. Middels een dankbrief aan het bestuur van SBAW werd hartelijk dank gezegd voor deze gulle bijdrage. 

 

Intussen staat de midzomeravond van 2013 alweer in de steigers, met dit jaar meer en groter door een drietal historische terugblikken: 200 jaar onafhankelijkheid, 150 jaar C.N.A. Loos en 90 jaar Plaswijckpark. Vol op stoom dus naar 2013.

 

Financiën 2012

Balans per 31 december 2012: Op de bank (tevens zijnde het eigen vermogen) 95 euro.

 

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53