Jaarverslag 2015

Een druk jaar met veel activiteiten van onze Stichting. Een uitbreidend netwerk en een aantal prachtige vondsten, zoals bijvoorbeeld de verloren gewaande grenspaal in de kelder van het oude Raadhuis aan de Kerkstraat.

We kijken terug op een mooi jaar, dat een goed fundament vormt voor onze verdere activiteiten in 2016.

 

Activiteiten in 2015: 

2 februari: Dhr. Roelof Vennink hield voor SHH een lezing over de Geschiedenis van Hillegersberg. Er was zeer veel belangstelling en zo’n 80 mensen vonden een plekje in Boekhandel Maximus aan de Bergse Dorpstraat.

6 maart: Op bezoek in het Baarhuisje bij de mensen van Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud spraken de beide besturen met elkaar over de eigen activiteiten en die van de andere stichting. In een goede sfeer keken we naar de mogelijkheden om elkaar te versterken.

6 mei: In de reeks lezingen voor SHH hield Dhr. Bob Assink een interessant betoog over Hillegersberg tijdens de oorlogsjaren. Ook nu weer was er een groot publiek (55 personen) aanwezig in Boekhandel Maximus. Het publiek was zeer betrokken en stelde veel vragen bij Bob’s verhaal.

5 september: In de hal van het kantoor aan de Argonautenweg opende SHH een wissel-expositie genaamd: Vensters op Hillegersberg en Schiebroek. In wissellijsten zal telkens een nieuw stukje van de geschiedenis aan het publiek worden getoond. Henk Kamps (voorzitter Gebiedscommissie HIS) opende de expositie en op het terras boven hieven de genodigden het glas en haalden anekdotes op uit het gezamenlijke verleden in Hillegersberg.

25 november: Bij de eerste feestelijke wisseling van Vensters op Hillegersberg en Schiebroek zal ditmaal door mevrouw Ineke van Yperen een lezing worden gehouden over Willem van den Honaard, natuurlijk in de gelijknamige zaal aan de Argonautenweg. Ineke is als nazaat van Willem de meest aangewezen lector.

25 november: Tijdens de bewonersavond van INHillegersberg heeft onze voorzitter Martin Lusse wat verteld over zijn zoektocht naar het Prentenkabinet: In een niet aflatende zoektocht naar de restanten van het Prentenkabinet van Hillegersberg kwam Martin steeds opnieuw op nieuwe ontdekkingen. Geholpen door de Gemeente Archief Rotterdam en door Museum Rotterdam ontdekken we steeds meer pareltjes van onze geschiedenis.  

 

Algehele oproep: 

De Stichting heeft een bestuur en kent donateurs. Financiële steun aan de Stichting wordt zeer op prijs gesteld (en is noodzakelijk voor haar voortbestaan). Word donateur!

Daarnaast is het Stichtingsbestuur zeer geïnteresseerd in kennis en materiaal over Hillegersberg. Kent u mensen die kunnen vertellen over het Hillegersberg van 'vroeger'? Het bestuur luistert heel graag en tekent het verhaal graag op. Kent u mensen met materiaal over Hillegersberg, zoals oude foto's, rapporten, boeken, e.d.: wij nemen er graag kennis van, maken graag een kopie of een scan, of krijgen het materiaal in bezit. Dit o.a. ten behoeve van tentoonstellingen, zodat iedereen die dat wil van de kennis en het materiaal kan genieten!


 

Financiën 2015  

Banksaldo per 1 januari 2015: 703 euro. 

Banksaldo per 31 december 2015: 734 euro. 

Inkomsten in 2015: subsidies 600 euro, donaties 800 euro en overig 8 euro. 

Uitgaven in 2015: Exposities 746 euro, Lezingen 341 euro, bankkosten 168 euro, website 132 euro.

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53