et bestuur bestaat uit:

Jan Cees van Duin, voorzitter
Jan Sytze Bezemer, penningmeester
Norman Langelaan, bestuurslid

 

Privacyverklaring. Het bestuur heeft op 18 april 2018 het volgende besloten en vastgelegd: Op de website worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegegeven. De donateur admistratie en het archief is alleen toegankelijk voor het bestuur.

 

Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg: NL68 RABO 0171 9047 53